เลือกกิจกรรม
 
รหัสนักศึกษา :
เลขที่ประชาชน :
 
 
สามารถเลือกกิจกรรมได้ ตั้ง แต่ 15 ก.พ. 2565 - 11 ก.ย. 2565
สำนักกิจการนักศึกษาจะบันทึกกิจกรรมเข้าระบบ รอบที่ 1 หลังวันที่ 20 เม.ย. 2565