แจ้งการโอนเงินค่าสมัคร
 
ปิดแจ้งการโอนเงินแล้ว
แจ้งโอนเงินได้ ไม่เกิน วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.
โอนเงินแล้วไม่แจ้งการโอนถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินทุกกรณี