คุณสมบัติและกติการการวิ่งสะสมระยะทาง
1. เป็นบุคคลที่สนใจ ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สถานะปกติ) เท่านั้น
3. การวิ่งสะสมระยะทาง แบ่งออกเป็น 4 ระยะทาง ได้แก่ 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 40 กิโลเมตร และ 100 กิโลเมตร
4. ค่าสมัคร คนละ 400 บาท โอนเงิน และแจ้งการโอนเงินผ่านแล้ว การสมัครถึงจะสมบูรณ์
5. เสื้อและเหรียญรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ โดยเริ่มส่ง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
กติกาการสะสมระยะทางและการส่งผล
1. สามารถวิ่งหรือเดิน ในทุกที่ ทุกเวลา จะในสนาม บนลู่วิ่งก็ได้
2. จับระยะทางด้วยนาฬิกา หรือแอพมือถือ แล้วแคปเจอร์หน้าจอ หรือถ่ายภาพลู่วิ่งไฟฟ้า ที่แสดงผลการวิ่งที่ ระบุวัน ช่วงเวลา และระยะทางการเดินหรือวิ่งอย่างครบถ้วน เพื่อส่งระยะการวิ่ง/เดิน (วันที่ระบุ ต้องอยู่ในช่วงของวันที่กำหนดให้มีการสะสมระยะทาง)
3. ผลการวิ่งไม่สามารถตกแต่ง ดัดแปลง(หากตรวจพบ นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลจากการวิ่งสะสมระยะทาง)
4. การสมัคร จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระค่าค่าสมัคร แจ้งการโอนเงินและได้รับหมายเลขนักวิ่ง
5. โอนเงินค่าสมัครจำนวน 400 บาท มาที่บัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี : 435-046728-1 ชื่อบัญชี : เดิน-วิ่ง การกุศลบ้านสมเด็จฯ
  5.1 เฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระ ค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
รางวัล
ระยะสะสม การสะสม สำหรับนักศึกษา BSRU
รับกิจกรรม มหาวิทยาลัย
สนับสนุนกิจกรรม สะสม หรือไม่สะสมก็ได้
5 ก.ม. ครบ
ไม่ครบ
10 ก.ม. ครบ
ไม่ครบ
40 ก.ม. ครบ ( 2 กิจกรรม )
ไม่ครบ ( 1 กิจกรรม )
100 ก.ม. ครบ ( 2 กิจกรรม )
ไม่ครบ ( 1 กิจกรรม )
ไม่ส่งผล
ระยะการเก็บสะสมระยะทาง
         
ระยะเวลาการดำเนินการ
ลำดับ รายการ ระยะเวลา
1 รับสมัครเข้าร่วมการวิ่ง 19 มกราคม - 15 มีนาคม 2565
2 เรื่มวิ่งสะสมระยะทาง 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2565
3 เริ่มส่งระยะทาง 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2565
4 เริ่มส่งเสื้อและเหรียญรางวัล 20 พฤษภาคม 2565
แบบเสื้อและขนาดเสื้อ
แบบเหรียญและสายคล้องเหรียญ
 
ติดต่อสอบถาม
facebook : https://www.facebook.com/BSRU.RUN2019
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร 02-473-7000 ต่อ 1018
สำนักกิจการนักศึกษา โทร 02-473-7000 ต่อ 1312-1315