ตจรวจสอบสถานะการส่งเสื้อและเหรียญรางวัล <<<Click ที่นี่>>>
คุณสมบัติและกติการการวิ่งสะสมระยะทาง
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สถานะปกติ) เท่านั้น
2. การวิ่งสะสมระยะทาง แบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ 20 กิโลเมตร และ 40 กิโลเมตร
3. ค่าสมัคร คนละ 50 บาท โอนเงิน และแจ้งการโอนเงินผ่านแล้ว การสมัครถึงจะสมบูรณ์
4. รับกิจกรรมมหาวิทยาลัยสูงสุด จำนวน 3 กิจกรรม
 
4.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับกิจกรรมเลือกมหาวิทยาลัยจำนวน 3 กิจกรรม **(มีเงื่อนไขตามระยะทาง)
4.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถเลือกกิจกรรม เลือกมหาวิทยาลัย และกิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย ได้รวม 3 กิจกรรม **(มีเงื่อนไขตามระยะทาง)
  เงื่อนไขตามระยะทาง
  - รับ 3 กิจกรรม เมื่อสมัครระยะ 40 กิโลเมตร และสะสมระยะทางครบตามเวลาที่กำหนด
  - รับ 2 กิจกรรม เมื่อสมัครระยะ 20 กิโลเมตร และสะสมระยะทางครบตามเวลาที่กำหนด
  - รับ 1 กิจกรรม เมื่อสม้ครระยะ 20 หรือ 40 กิโลเมตร แต่สะสมระยะทางไม่ครบ ตามเวลาที่กำหนด
  - ไม่ได้รับกิจกรรม ถ้า สมัครแล้ว ไม่มีการส่งผลการสะสมระยะทาง
5. เสื้อและเหรียญรางวัล สำนักกิจการนักศึกษา จะจัดส่งให้นักศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ โดยเริ่มส่ง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
กติกาการสะสมระยะทางและการส่งผล
1. สามารถวิ่งหรือเดิน ในทุกที่ ทุกเวลา จะในสนาม บนลู่วิ่งก็ได้
2. จับระยะทางด้วยนาฬิกา หรือแอพมือถือ แล้วแคปเจอร์หน้าจอ หรือถ่ายภาพลู่วิ่งไฟฟ้า ที่แสดงผลการวิ่งที่ ระบุวัน ช่วงเวลา และระยะทางการเดินหรือวิ่งอย่างครบถ้วน เพื่อส่งระยะการวิ่ง/เดิน (วันที่ระบุ ต้องอยู่ในช่วงของวันที่กำหนดให้มีการสะสมระยะทาง)
3. ผลการวิ่งไม่สามารถตกแต่ง ดัดแปลง(หากตรวจพบ นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลจากการวิ่งสะสมระยะทาง)
4. การสมัคร จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระค่าค่าสมัคร แจ้งการโอนเงินและได้รับหมายเลขนักวิ่ง
5. โอนเงินค่าสมัครจำนวน 50 บาท มาที่บัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี : 435-046728-1 ชื่อบัญชี : เดิน-วิ่ง การกุศลบ้านสมเด็จฯ
รางวัล
ระยะสะสม การสะสม กิจกรรม
20 ก.ม. ครบ 2 กิจกรรม
ไม่ครบ 1 กิจกรรม
40 ก.ม. ครบ 3 กิจกรรม
ไม่ครบ 1 กิจกรรม
ไม่ส่งผล
ระยะการเก็บสะสมระยะทาง
   
จำนวนรับ 900 คน จำนวนรับ 600 คน
ระยะเวลาการดำเนินการ
ลำดับ รายการ ระยะเวลา
1 รับสมัครเข้าร่วมการวิ่ง 10 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564
2 เรื่มวิ่งสะสมระยะทาง 25 สิงหาคม - 20 กันยายน 2564
3 เริ่มส่งระยะทาง 1 - 22 กันยายน 2564
4 เริ่มส่งเสื้อและเหรียญรางวัล 20 กันยายน 2564
แบบเสื้อและขนาดเสื้อ
แบบเหรียญและสายคล้องเหรียญ